Kooperatif İstatistikleri Rehberi oluşturmaya yönelik ILO girişimi

Kooperatif İstatistikleri Rehberi’ Ekim 2018’de toplanan 20. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı’nda (UÇİK) kabul edilmiş, ve Mart 2019’da ILO Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Rehber, kooperatif istatistiklerine ilişkin uluslararası norm oluşturma yönünde ilk adımı temsil etmektedir. Bu girişim, kooperatifler hakkında istatistiksel verileri toplama, düzenleme ve analiz yöntemlerine ilişkin bilgilerin beş ülkede bu rehber ışığında değerlendirmesini öngörüyor.