Metodika pro spravedlivý přechod k ekologicky udržitelným ekonomikám a společnostem pro všechny