Hướng dẫn thực hành cho thanh tra lao động

Điều tra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Tài liệu này cung cấp cho thanh tra viên các thông tin về tầm quan trọng của điều tra tai nạn lao động cũng như đề xuất phương pháp tiến hành điều tra hữu hiệu và xây dựng các báo cáo điều tra.

Tài liệu cung cấp cho thanh tra viên lao động những kỹ năng cần thiết để tiến hành điều tra hiệu quả trong trường hợp xảy ra tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các sự cố không mong muốn khác (như sự cố nguy hiểm và sự cố suýt tai nạn) có thể dẫn tới chấn thương ảnh hưởng đến người lao động và cộng đồng. Hầu hết các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và những sự cố không mong muốn khác đều có thể phòng ngừa được. Do đó, điều tra tốt sẽ không chỉ xác định được nguyên nhân tai nạn mà còn xác định cả những hành động giúp phòng ngừa tai nạn tương tự xảy ra.

Mặc dù có nhiều phương pháp khác nhau để tiến hành điều tra, ILO tin tưởng rằng phương pháp được giới thiệu trong tài liệu này sẽ giúp thanh tra viên xác định tất cả các nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gốc rễ của sự kiện đang được điều tra. Điều này cho phép thanh tra viên giúp người sử dụng lao động, doanh nghiệp và đại diện của người lao động xác định các biện pháp phòng ngừa/kiểm soát rủi ro thích hợp để ngăn chặn việc lặp lại các hành động dẫn tới sự kiện đang được điều tra, qua đó nâng cao quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Tài liệu được phối hợp xây dựng với Trung tâm đào tạo quốc tế ILO tại Turin dựa trên kết quả hội thảo về tiến hành điều tra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp có sự giam dự của các chuyên gia từ Brazil, Ý, Na Uy, Bồ Đào Nha, Ru-ma-ni, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ và các chuyên gia kỹ thuật của Ban Quản lý lao động, Thanh tra lao động và An toàn – Sức khỏe Nghề nghiệp ILO.